MESE

Gennaio9.712.37.400000.16
Marzo11.223.22.200003.752
Aprile14.829.53.9000010.190
Ottobre18.323.510.30000439