MESE

Gennaio017.60.60000035
Febbraio025.40.60000086
Marzo027.2300000100
Aprile025.96.80000090