MESE

Gennaio1223.32.5713150161.8100
Febbraio12.622.64.368419073.6100
Marzo14.526.34.768411014.8100
Aprile16.926.42.26241401.243