MESE

Gennaio12.519.25.6000042.4100
Febbraio1420.78.6000029.9100
Marzo13.423.88000089.8100
Aprile18.331.410.5000037.390
Ottobre22.92918.1000015.448