MESE

Gennaio12.719.21.1000033.4100
Febbraio14.322.14.2000047.7100
Marzo13.423.74.4000087.484
Aprile17.630.58.600000.643