MESE

Gennaio4.811.2-2.311.20.000000000078.3
Marzo0000.00.00000000000