MESE

Gennaio15.921.811741245WNW1014.4045
Febbraio11.1156.4931113NE1008079
Marzo17.339.311.3751213NE1003.1032