MESE

Gennaio10.720.30.5000017.9100
Febbraio12.722.93.2000016.4100
Marzo11.724.61.7000043.5100
Aprile16.731.45.60000190
Ottobre20.528.613.200001455